Asp.Net Web Api ile OData Service Kullanımı

OData(Open Data Protocol) bir veri erişim protokolüdür.Rest tabanlı servisler için protokol işlevi yapar.Yani veritabanındaki verilerin web ortamındaki halidir diyebiliriz. Ve aynı şekilde veri tabanında sorgu yazar gibi OData üzerinden sorgularımızı yazıp gelen veriyi Json yada Xml formatında elde edebiliriz.Bu sorguları çok basit bir şekilde Client tarafından bir Http Request ile olşturup kullanabiliriz.Örneğin en basit haliyle web browserımızı bir client olarka değerlendirip sorgularımızı browserdan yazabiliriz.

Bu mimariyi kullanımın en önemli faydalarından biri Web Api ile elde ettiğimiz verileri bir Grid UI nesnesinde listelerken belirli kriterle göre arama,sıralama,sayfalama veya istenen değerlere göre filtreleme işlemlerini her bir işlem için kod yazmaya gerek kalmadan çok kolay bir şekilde yapabilmektir.Bu şekilde tüm veriyi çekmek yerine sadece son kullanıcı için gerekli verileri çekerek effective bir yapı sağlanmış olmaktadır.

OData’yı kullanmak istediğimiz controllerımızda ise aşağıdaki gib ODataController sınıfından türetmemiz ve metodumuzda EnableQuery attribute’unu kullanmamız yeterli olacaktır.

 

Data detaylı bilgilei MSDN üzerinden edinebilirsiniz:

https://msdn.microsoft.com/en-us/data/hh237663.aspx

OData üzerinden kullanılabilecek filterlar:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh169248(v=nav.90).aspx

Microsoft tarafından hazırlanmış OData örnekleri:

http://www.asp.net/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api/odata-v4/create-an-odata-v4-endpoint

Bir cevap bırakın
Son Yazılar